หน้าหลัก > นโยบายความเป็นส่วนตัว
นโยบายความเป็นส่วนตัว
เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ ("ไซต์") ได้นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์นโยบายนี้ไม่สามารถใช้กับเว็บไซต์อื่นๆซึ่งเราเชื่อมโยงท่านตกลงว่า การใช้เว็บไซต์หมายถึงการ อนุมัตินโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ กรุณางดใช้เว็บไซต์
ข้อมูลที่รวบรวม
เพื่อที่จะซื้อสินค้าจากเว็บไซต์นี้ ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียน ในระหว่างกระบวนการลงทะเบียน เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเช่นชื่อและอีเมลของท่านเมื่อท่านกรอก ข้อมูลเสร็จสมบูรณ์และลงทะเบียนของท่าน ท่านสามารถตกลงยินยอมในการรับอีเมลสื่อสารจากเราได้

เรายังเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านเลือกใช้คุณลักษณะอื่นๆ บางอย่างของไซต์ เช่นทำการซื้อ เมื่อท่านเลือกที่จะใช้คุณลักษณะเพิ่มเติมเหล่านี้เราต้องให้ข้อมูลส่วนตัว เพิ่มเติมเช่นหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน เรียกเก็บเงิน และที่อยู่จัดส่งและข้อมูลบัตรเครดิต และเราอาจขอข้อมูลส่วนตัวของท่านเพิ่มเติมด้วย นอกจากนี้เราเก็บข้อมูล บางอย่างผ่านเว็บไซต์แบบอัตโนมัติที่เกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ เช่น ข้อมูลบางส่วนของเว็บไซต์ที่เยี่ยมชมรวมทั้งการใช้คุกกี้ผ่านเว็บบีคอนและเทคโนโลยีอื่นๆบราวเซอร์ ส่วนใหญ่สามารถตั้งค่าให้คุกกี้ หรือแจ้งให้ท่านทราบเมื่อจะมีการใช้คุกกี้อย่างไรก็ตามคุกกี้จำเป็นในการเข้าถึงเว็บไซต์ซึ่งเทคโนโลยีนี้ออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสบการณ์ การเรียกดูของท่าน และเพื่อให้การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานของเว็บไซต์เรา
วิธีที่เราใช้ข้อมูลของท่าน
เราจะไม่แบ่งปัน หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านให้กับบุคคลอื่น ยกเว้นตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อช่วยให้เราระบุและ/หรือให้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ท่านอาจจะสนใจ เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อสนับสนุน และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของเว็บไซต์ และคุณลักษณะรวมถึงการดำเนินการตามใบ สั่งของท่านบริการลูกค้าและสนับสนุนการใช้ของอย่างอื่นในเว็บไซต์ นอกจากนี้เรายังติดตามการซื้อของท่านเพื่อให้มีโปรไฟล์ส่วนตัวของประวัติการซื้อสินค้าของท่าน นอกจากนี้เราอาจแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับบริการใหม่หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายพิเศษ หรือส่งข้อเสนอหรือข้อมูลเราอาจใช้บุคคลที่สามเพื่อโฮสต์เว็บไซต์ โดยคุณ สมบัติต่างๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ เช่นส่งอีเมล วิเคราะห์ข้อมูล ผลการค้นหาและเชื่อมโยงและช่วยในการตอบสนองใบสั่งซื้อสินค้าของท่าน และอาจใช้ร่วมกันเป็นนโยบาย การส่วนตัว หรือ ข้อมูลอื่นๆ ของเรา ทั้งในบริษัทและหน่วยงานเราอาจใช้บริการบุคคลที่สามเพื่อรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และใช้บริการติดตาม อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้ เป็นความลับอย่างเคร่งครัด และจะไม่สามารถใช้ร่วมกับผู้อื่นได้

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมเว็บไซต์นี้ ("ไซต์") ได้นโยบายนี้ใช้กับเว็บไซต์ นโยบายนี้ไม่สามารถใช้กับเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งเราเชื่อมโยง ท่านตกลงว่า การใช้เว็บไซต์หมายถึงการ อนุมัตินโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ถ้าท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายนี้ กรุณางดใช้เว็บไซต์

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้สอดคล้องกับ ศาล บริหาร หรือคำสั่งรัฐบาล หรือแผนกฎหมาย หรือเมื่อเราหรือบริษัทนอกเชื่อว่าเป็นความจำเป็นเพื่อปก ป้องเราสิทธิหรือสิทธิของผู้อื่น การป้องกันอันตรายให้แก่บุคคล หรือทรัพย์สิน การต่อสู้เพื่อลดความเสี่ยงทุจริต และเครดิต เราใช้ข้อมูลส่วนตัวในรวบรวมเพื่อให้เรา สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ และธุรกิจ และวัตถุประสงค์ในการจัดการ นอกจากนี้เรา หรือร่วมกับบุคคลที่สามยังอาจใช้สำหรับวัตถุประสงค์ ที่รวมข้อมูลที่ประกอบโดยไม่ ระบุตัวข้อมูล
วิธีที่เราปกป้องข้อมูลของท่าน
เรามีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลที่เราได้รับจากท่าน เราปฏิบัติตามแนวทางเทคนิคและการจัดการให้เหมาะสม ช่วยปกป้องความลับความปลอดภัยและความสมบูรณ์ ของข้อมูลที่เก็บไว้ในระบบของเรา ในขณะที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจจะไม่สมบูรณ์ ทางเราเชื่อว่ามาตรการที่เราได้ดำเนินลดโอกาสของปัญหาความปลอดภัย ในระดับที่ เหมาะสมกับชนิดของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยของท่าน เราไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิตของท่านในรูปแบบใดๆ ทั้งสิ้น
การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว
ถ้าเราตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับไซต์ เราจะแจ้งนโยบายแก้ไขที่นี่เพื่อที่ท่านจะรู้ได้เสมอ เราจะรวบรวมข้อมูลโดยเราอาจใช้ข้อมูล ดังกล่าวถ้าท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ info@namulife.com