บริการลูกค้า > วิธีการเเจ้งเปลี่ยนสินค้า
วิธีการเเจ้งเปลี่ยนสินค้า

  1. ลูกค้าสามารถคืนสินค้าให้กับเราได้ในสภาพเดิม (โดยปิดสนิท และไม่ได้เปิดใช้) ภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าจากเรา เรายินดีที่จะให้ท่านแลกเปลี่ยน หรือ คืนเงินเครดิต
  2. กรุณาส่งสินค้าที่เกิดปัญหาของท่านกลับมาทาง EMS สินค้าที่ถูกส่งคืนต้องส่งกลับภายใน 14 วันหลังจากที่ท่านได้รับสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว
  3. ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการจัดส่งสินค้า ยกเว้นกรณีที่การคืนเป็นผลมาจากข้อผิดพลาดของทางบริษัท หากเกิดข้อผิดพลาดเหล่านั้นเมื่อเราได้รับสินค้าคืนจากท่านเราจะคืนเงินค่าจัดส่ง 50 บาทเข้าบัญชีของท่าน
  4. สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียว กับที่ท่านได้รับจากพวกเราดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้นส่งกลับมาอย่างดี เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ
  5. เราจะยอมรับการคืนสินค้าที่ท่านเกิดอาการระคายเคืองหรือแพ้ หากปัญหานี้เกิดขึ้นโปรดติดต่อเรา เพื่อให้เราตรวจสอบและหาข้อเท็จจริงของปัญหา สินค้าที่เกิดอาการ ระคายเคืองหรือแพ้จะต้องถูกใช้ไม่เกินกว่า 20% และจำเป็นต้องใช้ใบรับรองแพทย์จากแพทย์ประจำโรงพยาบาล(เพื่อป้องกันการแอบอ้าง) ทางเรายินดีเป็นอย่างยิ่ง ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงินเครดิต 
  6. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อทางอีเมล support@namulife.com สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมล หรือโทรศัพท์
 
 

หมายเหตุ : เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้
1) สินค้าที่ไม่ได้ซื้อมาจาก Namulife.com
2) ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้ว (ไม่รวมอาการแพ้)
3) สินค้าที่มีความเสียหาย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจากบรรจุภัณฑ์ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมาจากการส่งคืนของลูกค้า
4) ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และ/หรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัท
5) ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 14 วัน หลังจากวันที่ได้รับสินค้า