SPOT A FAKE

WITH "ANTI – COUNTERFEIT STICKER"

มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยนวัตกรรมการเช็คสินค้าลิขสิทธิ์ของแท้แน่นอนNAMU LIFE มุ่งมั่นสู่มาตรฐานความงามระดับโลก สร้างความเชื่อมั่น

ในผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย ANTI – COUNTERFEIT STICKER

ในการตรวจสอบสินค้าลิขสิทธิ์แท้แน่นอน สะดวก รวดเร็ว

รู้ผลทันที เพื่อความมั่นใจสูงสุดของผู้บริโภค

 

1

          เช็ค

            สังเกตุสติ๊กเกอร์ Anti - Counterfeit Sticker ด้านมุมขวาของกล่องผลิตภัณฑ์

            สามารถตรวจสอบของแท้ด้วยตัวเองง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือ

 

2

          ขูด

                   แทบสีเทาบนฉลาก ของแท้เบาๆจะพบรหัสสินค้า

 

3

          สแกน

                  QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น LINE,WECHAT ,WEIRO,QR READER หรือ

                  แอพลิเคชั่นมืือถืออื้่นๆหน้าจอจะแสดงระบบการตรวจสอบทันที  

 

4

          เปิด

                 คลิก"OPEN" เพื่อเข้าสู่ระบบ (บางโปรแกรมจะเข้าสู่ระบบอัตโนมัติ)

 

5

          ตรวจสอบ

                   รหัสสินค้าแท้บน QR Code จะถูกแสดงบนหน้าจอ กดปุ่ม "ตรวจสอบ"

 

6

          แสดงผล

                  "ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัฑณ์ NAMU LIFE" รับประกัน มั่นใจ สินค้าลิขสิทธิ์

                  แท้แน่นอน

                  **จุดสังเกตุ**ฉลากสินค้าของแท้ สามารถตรวจสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น 

 

7

          แสดงผล

               "แจ้งเตือน"

     หากมีการตรวจสอบซ้ำ หรือหากท่านตรวจสอบเป็นครั้งแรก นั้นหมายถึงเป็น

              สินค้าลอกเลียนแบบ

         ***เพียงเท่านี้ผู้บริโภคก็มั่นใจได้ว่าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพลิขสิทธ์แท้แน่นอน